Contemporary Problems of Geochemistry - Organizing committee:

 

Chairman: Zdzisław MIGASZEWSKI - Jan Kochanowski University in Kielce

Vice-chairman: Agnieszka GAŁUSZKA - Jan Kochanowski University in Kielce

Members:
Ryszard KRYZA - University of Wroclaw
Marek MICHALIK - Jagiellonian University in Krakow
Beata STOŻEK - Jagiellonian University in Krakow

Secretary:
Artur MICHALIK - Jan Kochanowski University in Kielce
Sabina DOŁĘGOWSKA - Jan Kochanowski University in Kielce
Anna RADZIMOWSKA - Jan Kochanowski University in Kielce

Dating of Minerals and Rocks XI - Organizing committee:

 

Chairman: Stanisław HAŁAS - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Vice-chairmen:
Zdzisław MIGASZEWSKI - Jan Kochanowski University in Kielce
Agnieszka GAŁUSZKA - Jan Kochanowski University in Kielce

Members:
Maciej CZARNACKI - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Tomasz PIEŃKOS - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Artur WÓJTOWICZ - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Secretary:
Artur MICHALIK - Jan Kochanowski University in Kielce
Sabina DOŁĘGOWSKA - Jan Kochanowski University in Kielce
Anna RADZIMOWSKA - Jan Kochanowski University in Kielce